Kompetanse

Ved Kjæledeggen Dyreklinikk AS har vi helt siden oppstarten satset på utstyr og etterutdanning.

Hvis dyret ditt er alvorlig sykt er det viktig å ha tilgang til medisinsk utstyr for å kunne stille riktig diagnose. I jakten på diagnosen er det ofte nødvendig å ta det vi kaller en minimal database. Dette inkluderer standardblodprøver (hematologi og klinisk kjemi), urinprøve og røntgenundersøkelse. På klinikken har vi eget laboratorium med blodanalysemaskiner og mikroskop. Vi har moderne røntgenutstyr med digital fremkaller. Alt avhengig av prøvesvar og symptombilde kan det også være aktuelt å sende prøver til eksterne laboratorium i Norge eller Tyskland.

Riktig diagnose gir riktig behandling. Klinikken tar ofte imot second opinion pasienter der eier ønsker en ny vurdering. Hvis du har gått hos en annen klinikk og ønsker å prøve oss, er det fint om du tar med dyrets sykehistorie ved første besøk. Avhengig av hva undersøkelse og prøvesvar hos oss viser, vil vi sammen avgjøre hva som skal skje videre. Av og til stiller vi en ny diagnose, og kan da få satt i gang riktig behandling umiddelbart. I andre tilfeller bekrefter undersøkelsen vår den gamle diagnosen. I de tilfellene der vi kommer frem til at dyret trenger behandling vi ikke tilbyr, hjelper vi dere videre med en henvisning. Vi har gode kontakter med fagpersoner både ved NMBU (Norges veterinærhøgskole) og andre dyreklinikker. Alt avhengig av diagnose hjelper vi dere med å finne det alternativet som passer best. 

Etterutdanning

I veterinæryrket er etterutdanning en kontinuerlig prosess. Veterinær Susann Remme har opparbeidet seg solid kompetanse gjennom alle årene med arbeidserfaring og deltakelse på en rekke kurs. I tillegg til fysisk deltakelse på kurs deltar vi også på etterutdanning ved flittig bruk av webinarer, og oppdatert informasjon fra fagmøter angående nye medikamenter og behandlingsteknikker.

16-17. mars 2017 Dental røntgenteknikk, Accesia, Halmstad

17-19. april 2015 Bløtvevskirurgi basiskurs, JFA

13-14. desember 2014 Kattesykdommer, JFA

Keysteps CPD, etterutdanning via webinarer i fødselspermisjon/småbarnstid

28-29. april 2012 Klinisk cytologi, JFA

18-19. januar  2012 Djursjukvård, Conductive, Stockholm

4-15. juli 2011 Dermatology, Wien, ESAVS

16-17. januar 2010 Grunnkurs i tannmedisin, JFA

2-4. oktober 2009 Medisinsk og kirurgisk behandling av gnagere, kanin og ilder, NVH

25-29. mars 2008 Veterinary Radiology, Luxembourg, ESAVS.

19-20. januar 2008 Diagnostisk ultralyd, JFA

8-10. juni 2006 Klinisk patologi, DNV